Mogilno – co warto zobaczyć?

Mogilno to niewielkie miasto powiatowe położone w województwie kujawsko-pomorskim, leżące w historycznej Wielkopolsce. Przez miejscowość przebiega prestiżowy Szlak Piastowski, który skupia ważniejsze zabytki regionu dotyczące początku polskiej państwowości. Mogilno ze swoimi cennymi średniowiecznymi zabytkami oraz bardziej współczesnymi atrakcjami będzie dobrą opcją na krótki, weekendowy wypad. Co szczególnie warto zobaczyć będąc w tamtych stronach?

Klasztor benedyktyński z XI wieku

Głównym zabytkiem Mogilna oraz całego regionu jest klasztor pobenedyktyński wraz z kościołem św. Jana, którego historia sięga lat 40′ XI wieku! Świątynie wznosić rozpoczął Kazimierz I Odnowiciel, władca, który podjął się trudnego zadania opanowania kraju po kilku latach totalnego bezkrólewia i chaosu. Miejscowa ludność oddaliła się od chrześcijańska i wróciła do swoich wcześniejszych wierzeń – Mogilno miało służyć jako jedno z centrów powrotu do wiary katolickiej, a mieszkający zakonnicy mieli dbać o nawrócenie okolicznych osadników. Kościół św. Jana reprezentuje dzisiaj, po wielu przebudowach praktycznie wszystkie możliwe style architektoniczne. Najcenniejszą jego częścią, która pozostaje głównym celem wycieczek turystycznych w Mogilnie, są jednak romańskie krypty, odkryte pod posadzką świątyni. Są one pozostałością po dawnej, romańskiej świątyni, świadczącej o wyjątkowej bogatej historii osadnictwa w tym regionie. Jeżeli chodzi o zabytki romańskie zachowały się również XI-wieczne fragmenty murów oraz unikatowa studnia na dziedzińcu klasztornym.

Układ urbanistyczny z kościołem farnym

W sąsiedztwie klasztoru przez szereg lat rozwijała się osada będąca własnością benedyktynów. Została wciśnięta między jezioro a pobliskie mokradła – Mogilno do dzisiaj charakteryzuje się brakiem typowego układu urbanistycznego dla średniowiecznych miasteczek właśnie z uwagi na ten fakt. Zachowały się jednak kamienice z XIX wieku, niektóre o bardzo barwnych i ciekawych fasadach. Główną ulicą jest ulica Władysława Jagiełły i jej przedłużenie – Plac Wolności, będące dzisiejszymi pasażami handlowymi i najbardziej ruchliwymi arteriami Mogilna. W pobliżu Rynku zlokalizowano kościół farny św. Jakuba wybudowany w stylu gotyckim na początku XVI wieku. Na przełomie XIX i XX wieku proboszczem w nim był lokalny bohater ks. Piotr Wawrzyniak, który zatroskał się o remont pobliskiej plebanii, a także aktywnie działał na rzecz mogileńskiej społeczności i poprawy jej jakości życia.

Jezioro Mogileńskie i pobliski park

Jednym z ulubionych miejsc spacerowych mieszkańców Mogilna i okolic jest park miejski wraz z promenadą nad Jeziorem Mogileńskim. Ciągnie się ona dwoma brzegami urokliwego akwenu i dociera aż do klasztoru benedyktynów z jednej strony po cmentarz z drugiej. W parku miejskim znajduje się wiele ciekawych roślin, oczko wodne, amfiteatr letni, a także plac zabaw dla milusińskich. Niewątpliwą atrakcją jest także podświetlana fontanna, która urosła już do jednego z symboli Mogilna. W jeziorze nie można się kąpać: obecnie nie ma nad nim ani jednej strzeżonej plaży. W sezonie letnim okresowo pojawia się jednak opcja wypożyczenia sprzętu wodnego, co jest dużą atrakcją turystyczną z uwagi na walory przyrodnicze mogileńskiego jeziora.

0 Comments

Leave a Comment